SZKOŁA JEST ... FAJNA

Nauka może być przyjemna. Staramy się aby w naszej szkole właśnie tak było.

ROZWIJAJ PASJE

 

Rozwijaj i pielęgnuj swoje zainteresowania.

Oferta zajęć pozalekcyjnych pozwala w ciekawy sposób spędzić wolny czas.

ATRAKCYJNE PROFILE

 

Wybierz naukę na jednym z wielu atrakcyjnych kierunków.

Program zajęć jest konsultowany z przyszłymi pracodawcami, to gwarancja wysokich kompetencji zawodowych.

Wykaz podręczników dla klas I na rok szkolny 2023/2024

 

Technik żywienia i usług gastronomicznych – klasa I

Przedmiot

Podręcznik

Wydawnictwo

j. polski

Oblicza epok 1.1-1.2. Podręcznik do j. polskiego dla liceum i technikum. Zakres podstawowy i rozszerzony - A. Kalbarczyk, D. Trześniowski, D. Chemperek

WSiP

j. angielski

LIVE VISION Student Book (autorzy: Jane Hudson, Weronika Sałandyk) i Workbook (autorzy: Helen Halliwell, Thomas Johannsen, Sarah Walker), pre-intermediate A2/B1

OXFORD

j. rosyjski

Wot i my po nowomu – M. Wiatr – Kmieciak, Sławomira Wujec

PWN

Plastyka

Spotkania ze sztuką, Podręcznik do plastyki dla liceum ogólnokształcącego – N. Mrozkowiak, M. Ipczyńska – Budziak

Nowa Era

Historia

Historia 1 – R. Lolo, K. Wiśniewski, M. Faszcza

WSiP

Historia i teraźniejszość

Historia i teraźniejszość. Podręcznik dla liceów i technikum

WSiP

Biznes i zarządzanie

Krok w biznes i zarządzanie 1, podręcznik do liceum ogólnokształcącego i technikum, zakres podstawowy – Z. Makieła, T. Rachwał

Nowa Era

Geografia

Oblicza geografii 1. Zakres podstawowy dla szkół ponadpodstawowych + karty pracy

Nowa Era

 

Biologia

Biologia na czasie 1. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum – zakres rozszerzony - Marek Guzik, Ryszard Kozik, Renata Matuszewska, Władysław Zamachowski

Nowa Era

Chemia

To jest chemia 1. Chemia ogólna i nieorganiczna. . Podręcznik dla liceów i technikum. Zakres podstawowy. Podręcznik ze zbiorem zadań

Nowa Era

Fizyka

Odkryć fizykę 1 – zakres podstawowy. Podręcznik dla liceów i technikum

Nowa Era

Matematyka

Prosto do matury 1 – zakres podstawowy – . Podręcznik dla liceów i technikum

M. Antek, K. Belka, P. Grabowska

Nowa Era

Informatyka

---

 

EDB

Żyję i działam bezpiecznie. Jarosław Słoma

Nowa Era

Religia

Szczęśliwi, którzy żyją wolnością. . Podręcznik dla klasy I liceów i technikum

Jedność

Przedmioty zawodowe

Technologia gastronomiczna z towaroznawstwem – Przygotowanie i wydawanie dań – Małgorzata Konarzewska

Wyposażenie i zasady bezpieczeństwa w gastronomii – A. Kacperek, M. Kondratowicz

WSiP

WSiP

Technik hotelarstwa – klasa I

Przedmiot

Podręcznik

Wydawnictwo

j. polski

Oblicza epok 1.1-1.2. Podręcznik do j. polskiego dla liceum i technikum. Zakres podstawowy i rozszerzony - A. Kalbarczyk, D. Trześniowski, D. Chemperek

WSiP

j. angielski

LIVE VISION Student Book (autorzy: Jane Hudson, Weronika Sałandyk) i Workbook (autorzy: Helen Halliwell, Thomas Johannsen, Sarah Walker), pre-intermediate A2/B1

OXFORD

j. francuski

En Action 1

Hachette

Plastyka

Spotkania ze sztuką, Podręcznik do plastyki dla liceum ogólnokształcącego – N. Mrozkowiak, M. Ipczyńska – Budziak

Nowa Era

Historia

Historia 1 – R. Lolo, K. Wiśniewski, M. Faszcza

WSiP

Historia i teraźniejszość

Historia i teraźniejszość. Podręcznik dla liceów i technikum

WSiP

Biznes i zarządzanie

Krok w biznes i zarządzanie 1, podręcznik do liceum ogólnokształcącego i technikum, zakres podstawowy – Z. Makieła, T. Rachwał

Nowa Era

Geografia

Oblicza geografii 1. Zakres rozszerzony dla szkół ponadpodstawowych + karty pracy

Nowa Era

 

Biologia

Biologia na czasie 1. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum – zakres podstawowy.

Nowa Era

Chemia

To jest chemia 1. Chemia ogólna i nieorganiczna. . Podręcznik dla liceów i technikum. Zakres podstawowy. Podręcznik ze zbiorem zadań

Nowa Era

Fizyka

Odkryć fizykę 1 – zakres podstawowy. Podręcznik dla liceów i technikum

Nowa Era

Matematyka

Prosto do matury 1 – zakres podstawowy – . Podręcznik dla liceów i technikum

M. Antek, K. Belka, P. Grabowska

Nowa Era

Informatyka

---

 

EDB

Żyję i działam bezpiecznie. Jarosław Słoma

Nowa Era

Religia

Szczęśliwi, którzy żyją wolnością. . Podręcznik dla klasy I liceów i technikum

Jedność

Przedmioty zawodowe

Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie. HGT.03 – cz. 1 i  2, W. Drogoń, B. Granecka – Wrzosek

Zbiór zadań Obsługa gości w obiekcie hotelarskim

WSiP

WSiP

 

Technik usług fryzjerskich – klasa I

Przedmiot

Podręcznik

Wydawnictwo

j. polski

Oblicza epok 1.1-1.2. Podręcznik do j. polskiego dla liceum i technikum. Zakres podstawowy i rozszerzony - A. Kalbarczyk, D. Trześniowski, D. Chemperek

WSiP

j. angielski

LIVE VISION Student Book (autorzy: Jane Hudson, Weronika Sałandyk) i Workbook (autorzy: Helen Halliwell, Thomas Johannsen, Sarah Walker), pre-intermediate A2/B1

OXFORD

j. francuski

En Action 1

Hachette

Plastyka

Spotkania ze sztuką, Podręcznik do plastyki dla liceum ogólnokształcącego – N. Mrozkowiak, M. Ipczyńska – Budziak

Nowa Era

Historia

Historia 1 – R. Lolo, K. Wiśniewski, M. Faszcza

WSiP

Historia i teraźniejszość

Historia i teraźniejszość. Podręcznik dla liceów i technikum

WSiP

Biznes i zarządzanie

Krok w biznes i zarządzanie 1, podręcznik do liceum ogólnokształcącego i technikum, zakres podstawowy – Z. Makieła, T. Rachwał

Nowa Era

Geografia

Oblicza geografii 1. Zakres podstawowy dla szkół ponadpodstawowych + karty pracy

Nowa Era

 

Biologia

Biologia na czasie 1. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum – zakres podstawowy.

Nowa Era

Chemia

To jest chemia 1. Chemia ogólna i nieorganiczna. . Podręcznik dla liceów i technikum. Zakres rozszerzony.

Zbiór zadań To jest chemia dla absolwentów szkół podstawowych

Nowa Era

Nowa Era

Fizyka

Odkryć fizykę 1 – zakres podstawowy. Podręcznik dla liceów i technikum

Nowa Era

Matematyka

Prosto do matury 1 – zakres podstawowy – . Podręcznik dla liceów i technikum

M. Antek, K. Belka, P. Grabowska

Nowa Era

Informatyka

---

 

EDB

Żyję i działam bezpiecznie. Jarosław Słoma

Nowa Era

Religia

Szczęśliwi, którzy żyją wolnością. . Podręcznik dla klasy I liceów i technikum

Jedność

Przedmioty zawodowe

Podręczniki zostaną podane we wrześniu

 

Technik stylista – klasa I

Przedmiot

Podręcznik

Wydawnictwo

j. polski

Oblicza epok 1.1-1.2. Podręcznik do j. polskiego dla liceum i technikum. Zakres podstawowy i rozszerzony - A. Kalbarczyk, D. Trześniowski, D. Chemperek

WSiP

j. angielski

LIVE VISION Student Book (autorzy: Jane Hudson, Weronika Sałandyk) i Workbook (autorzy: Helen Halliwell, Thomas Johannsen, Sarah Walker), pre-intermediate A2/B1

OXFORD

j. francuski

En Action 1

Hachette

Plastyka

Spotkania ze sztuką, Podręcznik do plastyki dla liceum ogólnokształcącego – N. Mrozkowiak, M. Ipczyńska – Budziak

Nowa Era

Historia

Historia 1 – R. Lolo, K. Wiśniewski, M. Faszcza

WSiP

Historia i teraźniejszość

Historia i teraźniejszość. Podręcznik dla liceów i technikum

WSiP

Biznes i zarządzanie

Krok w biznes i zarządzanie 1, podręcznik do liceum ogólnokształcącego i technikum, zakres podstawowy – Z. Makieła, T. Rachwał

Nowa Era

Geografia

Oblicza geografii 1. Zakres podstawowy dla szkół ponadpodstawowych + karty pracy

Nowa Era

Biologia

Biologia na czasie 1. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum – zakres podstawowy.

Nowa Era

Chemia

To jest chemia 1. Chemia ogólna i nieorganiczna. . Podręcznik dla liceów i technikum. Zakres rozszerzony.

Zbiór zadań To jest chemia dla absolwentów szkół podstawowych

Nowa Era

Nowa Era

Fizyka

Odkryć fizykę 1 – zakres podstawowy. Podręcznik dla liceów i technikum

Nowa Era

Matematyka

Prosto do matury 1 – zakres podstawowy – . Podręcznik dla liceów i technikum

M. Antek, K. Belka, P. Grabowska

Nowa Era

Informatyka

---

 

EDB

Żyję i działam bezpiecznie. Jarosław Słoma

Nowa Era

Religia

Szczęśliwi, którzy żyją wolnością. . Podręcznik dla klasy I liceów i technikum

Jedność

Przedmioty zawodowe

Podstawy projektowania odzieży – E. Fałkowska – Rękawek

Krawiectwo, Materiałoznawstwo – P. Samek

Krawiectwo, technologia – P. Samek

Modelowanie form odzieży damskiej – E. Stark, B. Tymolewska

Techniki szycia odzieży – E. Stark, Z. Lipka - Skwarek

WSiP

WSiP

WSiP

SOP

SOP

Branżowa kucharz – klasa I

Przedmiot

Podręcznik

Wydawnictwo

j. polski

To się czyta 1 – A. Klimowicz, J. Ginter

Nowa Era

j. rosyjski

Wot i my po nowomu – Małgorzata Wiatr- Kmieciak, Sławomira Wujec

PWN

Historia

Historia dla szkoły branżowej I stopnia

Operon

Historia i teraźniejszość

Historia i teraźniejszość dla szkoły branżowej I stopnia – J. Niszcz, S. Zając

SOP

Biznes i zarządzanie

Krok w biznes i zarządzanie 1, podręcznik dla branżowej szkoły I stopnia – Z. Makieła, T. Rachwał

Nowa Era

Geografia

Oblicza geografii 1. Zakres podstawowy dla szkół ponadpodstawowych + karty pracy

Nowa Era

Fizyka

Odkryć fizykę 1 – zakres podstawowy

Nowa Era

Matematyka

To się liczy 1

Nowa Era

Informatyka

---

 

EDB

Edukacja dla bezpieczeństwa dla szkoły branżowej I stopnia

Operon

Przedmioty zawodowe

Technologia gastronomiczna z towaroznawstwem – Przygotowanie i wydawanie dań – Małgorzata Konarzewska

Wyposażenie i zasady bezpieczeństwa w gastronomii – A. Kacperek, M. Kondratowicz

WSiP

WSiP

 

 

 

 

Branżowa fryzjer – klasa I

Przedmiot

Podręcznik

Wydawnictwo

j. polski

To się czyta 1 – A. Klimowicz, J. Ginter

Nowa Era

j. rosyjski

Wot i my po nowomu – Małgorzata Wiatr- Kmieciak, Sławomira Wujec

PWN

Historia

Historia dla szkoły branżowej I stopnia

Operon

Historia i teraźniejszość

Historia i teraźniejszość dla szkoły branżowej I stopnia – J. Niszcz, S. Zając

SOP

Biznes i zarządzanie

Krok w biznes i zarządzanie 1, podręcznik dla branżowej szkoły I stopnia – Z. Makieła, T. Rachwał

Nowa Era

Geografia

Oblicza geografii 1. Zakres podstawowy dla szkół ponadpodstawowych + karty pracy

Nowa Era

Fizyka

Odkryć fizykę 1 – zakres podstawowy

Nowa Era

Matematyka

To się liczy 1

Nowa Era

Informatyka

---

 

EDB

Edukacja dla bezpieczeństwa dla szkoły branżowej I stopnia

Operon

Przedmioty zawodowe

Podręczniki zostaną podane we wrześniu

 

 

 

 

 

Branżowa piekarz, cukiernik, sprzedawca – klasa I

Przedmiot

Podręcznik

Wydawnictwo

j. polski

To się czyta 1 – A. Klimowicz, J. Ginter

Nowa Era

j. rosyjski

Wot i my po nowomu – Małgorzata Wiatr- Kmieciak, Sławomira Wujec

PWN

Historia

Historia dla szkoły branżowej I stopnia

Operon

Historia i teraźniejszość

Historia i teraźniejszość dla szkoły branżowej I stopnia – J. Niszcz, S. Zając

SOP

Biznes i zarządzanie

Krok w biznes i zarządzanie 1, podręcznik dla branżowej szkoły I stopnia – Z. Makieła, T. Rachwał

Nowa Era

Biologia

Biologia dla szkoły branżowej I stopnia - Beata Jakubik, Renata Szymańska

Operon

Fizyka

Odkryć fizykę 1 – zakres podstawowy

Nowa Era

Matematyka

To się liczy 1

Nowa Era

Informatyka

---

 

EDB

Edukacja dla bezpieczeństwa dla szkoły branżowej I stopnia

 

 

 

Operon