SZKOŁA JEST ... FAJNA

Nauka może być przyjemna. Staramy się aby w naszej szkole właśnie tak było.

ROZWIJAJ PASJE

 

Rozwijaj i pielęgnuj swoje zainteresowania.

Oferta zajęć pozalekcyjnych pozwala w ciekawy sposób spędzić wolny czas.

ATRAKCYJNE PROFILE

 

Wybierz naukę na jednym z wielu atrakcyjnych kierunków.

Program zajęć jest konsultowany z przyszłymi pracodawcami, to gwarancja wysokich kompetencji zawodowych.

Plan pracy Samorządu Uczniowskiego

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

W ZESPOLE SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 2

NA ROK SZKOLNY 2016/2017

 

Lp. Zadania Sposób realizacji Osoby odpowiedzialne Termin
1 Organizacja pracy Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2015/2016.

1. Wybory samorządów klasowych. Osoby wybrane stanowią skład Rady Uczniowskiej - dwóch uczniów z każdej klasy.

2. Wybór Zarządu Samorządu Uczniowskiego.

3. Opracowanie planu pracy Samorządu Uczniowskiego, ustalenie terminów spotkań.

4. Prowadzenie dokumentacji Samorządu Uczniowskiego.

5. Wybory radnych do Młodzieżowej Rady Miejskiej Inowrocławia. Współpraca z MRMI.

6. Współpraca z Dyrekcją szkoły, nauczycielami, wychowawcami klas i opiekunami kół zainteresowań, pedagogiem szkolnym, Radą Rodziców.

7. Współpraca z organizacjami, stowarzyszeniami, instytucjami środowiskowymi.....

8. Spotkania Zarządu SU z opiekunami.

9. Zebrania Rady Samorządu Uczniowskiego.

10. Stałe informowanie społeczności szkolnej o życiu szkoły, pracy i akcjach SU – prowadzenie tablicy informacyjnej i gazetek okolicznościowych.

Wychowawcy, opiekunowie Samorządu Uczniowskiego.

Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego.

Samorząd Uczniowski, opiekunowie Samorządu Uczniowskiego.

Samorząd Uczniowski, opiekun SU.

Samorząd Uczniowski, opiekunowie SU.

Dyrekcja szkoły, nauczyciele, wychowawcy klas, pedagog szkolny, Rada Rodziców.

m.in. Młodzieżowa Rada Miejska Inowrocławia, Kujawskie Centrum Kultury, Flandria...

Zarząd SU, opiekunowie.

Rada SU, Zarząd SU, opiekunowie SU.

Samorząd Uczniowski

Wrzesień

Wrzesień

Październik

Październik

Cały rok.

Październik

Listopad

Cały rok szkolny

Cały rok szkolny

Dwa razy w miesiącu.

Raz w miesiącu

Cały rok

2 Tworzenie ceremoniału szkolnego.

1. Organizacja „Otrzęsin” klas pierwszych.

2. Udział w szkolnych uroczystościach:

a) Dzień Edukacji Narodowej.

b) Święto Niepodległości.

c) „Mikołajki”

d) „Walentynki”

e) Wielkanoc

e) Udział w miejskich uroczystościach obchodów rocznic, świąt państwowych.

f) Pomoc w organizacji uroczystości rozpoczęcia i zakończenia nauki.

Samorząd Uczniowski, uczniowie klasy zwycięskiej w ubiegłym roku szkolnym.

Samorząd Uczniowski, szkolny teatr ŻAK.

Samorząd Uczniowski, szkolny teatr ŻAK.

Samorząd Uczniowski, wychowawcy klas.

Samorząd Uczniowski

Samorząd Uczniowski

Samorząd+ Uczniowski, nauczyciele historii, wychowawcy.

Samorząd Uczniowski, nauczyciele.

Listopad

Październik

Listopad

Grudzień

Luty

Kwiecień

Cały rok

Wrzesień

Kwiecień

Czerwiec

3

4

Integracja społeczności uczniowskiej, kształtowanie postawy społecznej, koleżeńskiej, opiekuńczej, wyzwalania inicjatyw i pomysłowości uczniów.

Dzień otwartych drzwi- – promocja szkoły

1. Organizacja projektów uczniowskich.

2. Rozbudzenie poczucia opiekuńczości wobec słabszych: współorganizowanie i uczestnictwo w akcjach charytatywnych.

 

 

3. Zaangażowanie SU w pracach i zadaniach, mających na celu promocję naszej szkoły na terenie miasta i powiatu.

Pomysłodawcy.

Samorząd Uczniowski, wychowawcy klas,

nauczyciele, opiekunowie szkolnego koła PCK

Samorząd Uczniowski, nauczyciele odpowiedzialni za poszczególne zadania.

Cały rok

Cały rok

Cały rok

5

6

7

Obecność Pocztu Sztandarowego w oficjalnych uroczystościach szkolnych i pozaszkolnych

Organizacja imprez, które wpisały się na stałe w kalendarz ZSP nr 2.

Dodatkowe zadania, które nie były zaplanowane a realizacja ich będzie wynikiem bieżących potrzeb.

Koncert kolęd.

Konkurs o najlepszą frekwencję w szkole.

Konkurs na najładniejszy wystrój świąteczny.

Dzień patronki szkoły.

p. Jolanta Mikołajczak, p. Elżbieta Rolewska-Góral

SU

Szkolny teatr   ŻAK

Cały rok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samorząd Uczniowski będzie również odpowiedzialny za prowadzenie gazetki szkolnej. Tematyka:

 

 

 

 

  1. 1.Dzień Edukacji Narodowej.
  2. 2.Święto Niepodległości.
  3. 3.Boże Narodzenie.
  4. 4.Dzień Kobiet.
  5. 5.Dzień patronki szkoły.
  6. 6.Walentynki.
  7. 7.Święto uchwalenia Konstytucji 3 Maja.
  8. 8.Święta Wielkanocne.